Saturday, March 13, 2010

Thursday, February 18, 2010

Friday, February 12, 2010

IT dalam Matematik

ERmm...IT dalam P&P Mate...Bagaimana yer aplikasi Teknologi Maklumat boleh digunakan dalam proses Pengajaran?
"Dengan kemudahan mengakses internet di mana jua serta kos yang berpatutan adalah faktor perkembangan IT dalam pendidikan. Kemudahan web, cd(video), email,PowerPoint dapat menarik minat dalam pembalajaran Mate dan juga kepada Teknologi Komputer...."
Sila layari

http://www.docstoc.com/docs/19707653/92-INTEGRASI-TEKNOLOGI-MAKLUMAT-DAN-KOMUNIKASI-DALAM-PENGAJARAN

Chat Room


ShoutMix chat widget